Copyright 2012 NMK Kongsberg Gokart

Kostnad for årskort i NMK Kongsberg Gokart i 2018:

Treningscadetti: Gratis mot oppføring på dugnadsliste. Årskort alle klasser over Treningscadetti: kr. 1500,- Familie: kr. 3500,- Årskort krever medlemsskap i NMK Kongsberg. Førere fra andre klubber kan kjøpe årskort til kr. 2000,-

Kostnad for trening uten årskort:
Cadetti trening: Gratis
Cadetti løp: kr. 100,-
Alle klasser over Cadetti: kr. 200,-

Årskort betinger at man stiller opp på 3 dugnader utover treningsvakter og kioskvakter. Det forventes mer av de aktive som kjører løp.

Det vil bli ført dugnadslister.


Fordeler ved å kjøpe årskort i NMK Kongsberg Gokart
- Ingen ytterligere kostnad for trening på banen i Kongsberg
- 50 % rabatt på treninger hos samarbeidende naboklubber (Andebu og Sigdal)
- Ingen kostnad for kjørekurset med NBF Talentutvikling
- Ingen kostnad for å delta på motor- og chassis kurs
- Du blir et aktivt medlem i en av Norges beste gokartklubber