Copyright 2012 NMK Kongsberg Gokart

Tekniske Spesifikasjoner:

Banelengde: 1006 m
Banebredde: 8 -10 m
Høydeforskjell: 6 m - Kupert
Høyde over havet: ca 300 m
Maks ant. karter: 34
Kjøreretning: Moturs og Medurs
Antall magnetstriper: 3
AMB tidtakersystem

Typiske rundetider: 46 - 60 sek (Henholdsvis KZ2 - Cadetti)
Torsdag 15. oktober 2007 går inn i historien som dagen da Basserudåsen Gokartbane ble født. Denne kvelden ble banen godkjent av NBF for ordinær gokarttrening, både medurs og moturs.

Denne datoen beskriver avslutningen på det 10-årige svangerskapet. I 1997 bestemte en håndfull menn, deriblant Per Svenke, at de skulle realisere en gokartbane i Kongsberg. De fant raskt ut at det måtte skaffes tilveie en solid startkapital. De kom opp med en ide og kontaktet Kongsberg Sparebank 1 og søkte om lån for å starte innendørs gokartutleie sammen med Kongsberghallen. De lyktes i å overbevise banken og utleiekarter samt nødvendig utstyr ble anskaffet. Etter mange dugnadstimer med sammenskruing av rundt 3000 dekk, flere hundre meter plastskinner og tilrigging i ishallen ble gokartutleien åpnet. Gokartutleien ble driftet ved et vellykket samarbeid mellom Kongsberg Kommune, Kongsberghallen og en rekke ildskjeler i gokartmiljøet. Etter 4 sesonger med utleie og et utall dugnadstimer var lånet nedbetalt og en solid startkapital opparbeidet. Alle ildsjelene var nå utslitt etter alt dugnadsarbeidet og prosjektet gikk over i en planleggingsfase.Helt siden starten i 1997 er det holdt jevnlige fremdrifts- og planleggingsmøter. Etter vurdering av en rekke muligheter ble det bestemt å bygge banen på Basserudåsen Motorsportsenter. Kulturetaten i Kongsberg Kommune viste seg som en meget god og nyttig samarbeidspartner. De har hjulpet oss gjennom de tyngste tidene og sørget for at prosjektet lot seg gjennomføre. Uten støtten fra kulturetaten ville det ikke vært mulig å realisere gokartbanen.

Høsten og vinteren 2002 ble byggingen av banen påbegynt ved hogging av skogen. Hogsten ble utført på dugnad. Våren 2003 ble over 200 m^3 tømmer solgt til Viken skog.

I løpet av 2003 ble det arbeidet intenst med prosjektering av anlegget og søknader om tippemidler, kommunal støtte og en rekke andre tilskudd samt anbudsdokumenter ble utarbeidet. Kontrakt med entreprenør ble inngått og byggingen startet sommeren 2004. På sin første befaring av området utrykte Busse noe slikt som at Sigdal hadde det værste utgangspunktet han noensinne hadde sett for å bygge en gokartbane - inntil han så dette! Og han hadde muligens rett, for det har gått med ca 25 tonn dynamitt, minst 3 årsverk i maskinføring av ymse slag og over 50000 m^3 tilkjørte masser....

Høsten 2006 ble asfalten lagt og arbeidet med tilstøtende arealer påbegynt. I juni 2007 ble det gitt dispensasjon for prøvekjøring med inntil 3 gokarter av gangen. Og nå er endelig banegodkjenningen på plass.